Doanh nghiệp danh dự

Doanh nghiệp danh dự

Với ông Shu, hướng dẫn của Chủ tịch và nỗ lực của mọi người, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thiên nhiên QuanJian Đã đạt được những thành tựu xuất sắc và đạt được nhiều danh hiệu kể từ khi được thành lập. Tất cả những điều này chứng minh rằng nhóm Quan Âm đã xuất sắc và phát huy được nguyên nhân của “y học tự nhiên”! Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên phía trước và lên!

“Healthy Chinese Integrity Ding” do bà Gu Xiulian, Phó Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân trao tặng

Nhân vật nổi bật của Trung Quốc
Thương hiệu của Y học Tự nhiên Trung Quốc (Huy chương)
Thương hiệu của Y học tự nhiên Trung Quốc (Giấy chứng nhận)
Doanh nghiệp xuất sắc của thương hiệu xuất sắc
Thương hiệu Trung Quốc nổi tiếng
AAA Class Model Doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ và sự tin cậy cao (Huy chương)
AAA Class Model Doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ và sự tin cậy (Chứng chỉ)
Giấy chứng nhận “Giải Fraternity”
Cúp “Giải Fraternity”
Tập thể nâng cao để Hỗ trợ Giáo dục (2005-2006)
Tập thể Nâng cao Hỗ trợ Giáo dục (2006-2007)
Giấy chứng nhận an toàn chất lượng
Huy chương của 100 nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Trung Quốc (Mặt trận)
Huy chương của 100 nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Trung Quốc (phía sau)
Năm nhà hoạt động nhân đạo Trung Quốc năm 2014
Năm nhà hảo tâm Trung Quốc năm 2015
Giấy chứng nhận Giải thưởng Khuyến khích Y học Trung Quốc (Người kế nhiệm chữa bệnh Quan Yếu)
Giấy chứng nhận khuyến mại Y học Trung Quốc (Công thức của trà xanh Alga)
Người đàn ông của Y học Tự nhiên Trung Quốc (Huy chương)
Người đàn ông của Y học Tự nhiên Trung Quốc (Chứng chỉ)
Bằng sáng chế cho Cơ sở Hiệu chỉnh Chân bằng Skeleton
Bằng sáng chế vệ sinh Pad
Thương hiệu nổi tiếng thành phố Thiên Tân (huy chương)
Thương hiệu nổi tiếng thành phố Thiên Tân (Giấy chứng nhận)
Mười đơn vị thương hiệu hàng đầu về y học cổ truyền Trung Quốc
Đơn vị trách nhiệm xã hội đầy đủ nhất trong năm 2012 (Chứng chỉ)
Đơn vị trách nhiệm xã hội đầy đủ nhất trong năm 2012 (Huy chương)
Xóa đói Giảm nghèo
Doanh nghiệp Xuất sắc Toàn Quốc về Đức Tin và Khuyến Mãi
Vô địch Vô hiệu hoá Sáng tạo của Trung Quốc năm 2012 (Giấy chứng nhận)
Nhà vô địch vô hình của Lãnh đạo Sáng tạo của Trung Quốc 2012 (Huy chương)
Doanh nghiệp cạnh tranh và dẫn đầu về lĩnh vực y tế tự nhiên của Trung Quốc (Huy chương)
Doanh nghiệp cạnh tranh và dẫn đầu về lĩnh vực y tế tự nhiên của Trung Quốc (Chứng chỉ)
Thương hiệu có ảnh hưởng nhất và trung thành nhất về lĩnh vực y tế tự nhiên của Trung Quốc (Huy chương)
Thương hiệu có ảnh hưởng nhất và trung thành nhất về lĩnh vực y tế tự nhiên của Trung Quốc (Chứng chỉ)
Lực lượng hàng đầu Thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực y tế tự nhiên (huy chương)
Lực lượng hàng đầu Thúc đẩy phát triển lĩnh vực y tế tự nhiên (Chứng chỉ)
Doanh nghiệp dẫn đầu về đức tin và vận động chính sách quốc gia
Top 500 thương hiệu Châu Á (Chứng chỉ và Huy chương) trong Lễ trao giải Thương hiệu Châu Á lần thứ 8
Mười Thương hiệu Châu Á có ảnh hưởng nhất (Chứng chỉ và Huy chương) trong Lễ trao Giải Thương mại Châu Á lần thứ VIII
Top Ten Người sáng tạo trong Thương Hiệu Công nghiệp Trung Quốc (Chứng chỉ và Huy chương) trong Lễ trao Giải Thương mại Châu Á lần thứ VIII
Tổ chức từ thiện năm 2013
Chất lượng và dịch vụ, tính toàn vẹn và các doanh nghiệp xuất sắc
Thiết bị y tế2
Món ăn
Sông Amorphopallus
Maltodextrin
Mỹ phẩm1
Mỹ phẩm2
Mỹ phẩm3
Mỹ phẩm4
Thiết bị y tế1
Chất lượng và dịch vụ, tính toàn vẹn và các doanh nghiệp xuất sắc
Chất lượng quốc gia và dịch vụ nổi bật doanh nghiệp xuất sắc (2015)
100 doanh nghiệp hàng đầu về trách nhiệm xã hội (Đóng góp)
100 doanh nghiệp hàng đầu về tuân thủ luật thuế
2015 hàng năm bán hàng trực tiếp doanh nghiệp mười giải thưởng kênh vi