Phương pháp bảo vệ sức khỏe

Phương pháp bảo vệ sức khỏe

Có nhiều phương pháp bảo vệ sức khỏe. Như khám định kỳ, tập thể dục và ăn uống đều độ.